Janusz Mucha

Ur. 1949 r. Profesor w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH w Krakowie. Członek Komitetu Socjologii PAN, Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Członek rad redakcyjnych i recenzent „Studiów Socjologicznych”, „Kultury i Społeczeństwo”, „Polish Sociological Review” i innych pism. Zainteresowania badawcze: teoria konfliktu społecznego i zmiany społecznej, teoria i historia socjologii, antropologia społeczna, stosunki mniejszościowe i etniczne, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Born in 1949. Now at AGH University of Science and Technology in Kraków, Poland. Previously — Jagiellonian University in Kraków, Nicolaus Copernicus University in Toruń, SWPS University in Warsaw. Research interests: social theory (conflict and change), history of sociology (particularly in Central and Eastern Europe), socio-cultural anthropology, minority relations, ethnic relations, technology and society.