List

June 2016

 

SELECTED PUBLICATIONS IN POLISH  (except for articles, review essays and translations):

 

BOOKS AUTHORED:

1978

– KONFLIKT I SPOLECZENSTWO (Conflict and Society), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

1985

– C. WRIGHT MILLS, Warszawa: Wiedza Powszechna.

1986

– SOCJOLOGIA JAKO KRYTYKA SPOLECZNA (Critical Functions of Sociology), Warszawa: Panstwowe  Wydawnictwo Naukowe.

1992

– COOLEY, Warszawa: Wiedza Powszechna.

1996

– CODZIENNOSC I ODSWIETNOSC. POLONIA W SOUTH BEND (Everyday Life and Festivity. Polish-American Community in South Bend, Indiana), Warszawa: Oficyna Naukowa.

2005

– OBLICZA ETNICZNOSCI. STUDIA TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE (Faces of Ethnicity. Theoretical and Empirical Studies). Kraków: NOMOS.

2006

– STOSUNKI ETNICZNE WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ (‘Social Relations’ in Contemporary Sociology), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2009

– USPOŁECZNIONA RACJONALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA. NAUKOWCY Z AGH WOBEC CYWILIZACYJNYCH WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI (Socialized technological rationality. Scientists from the AGH University and risks and challenges of modernity), Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

 

EDITED VOLUMES:

1987

– SZKICE Z HISTORII SOCJOLOGII WLOSKIEJ (Essays in the History of Italian Sociology), Warszawa-Krakow: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

1999

– KULTURA DOMINUJACA JAKO KULTURA OBCA. MNIEJSZOSCI KULTUROWE A GRUPA DOMINUJACA W POLSCE (Cultural Minorities and the Dominant Group in Poland), Warszawa: Oficyna Naukowa’

– SPOLECZENSTWO POLSKIE W PERSPEKTYWIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (Polish Society in the Perspective of European Integration), Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

2010

– NIE TYLKO INTERNET. NOWE MEDIA, PRZYRODA I „TECHNOLOGIE SPOŁECZNE” A PRAKTYKI KULTUROWE (Not Only Internet. New Media, Nature, High and Low Technologies and Cultural Practices), Krakow: ZW NOMOS.

 

CO-EDITED VOLUMES:

1985

– MIEDZY DWOMA SWIATAMI: BRONISLAW MALINOWSKI (Between Two Worlds: Bronislaw Malinowski), Warszawa-Krakow: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe and Uniwersytet Jagiellonski  (with Grazyna Kubica).

1991

– SPOLECZENSTWO POLSKIE U PROGU PRZEMIAN (Polish Society on the Verge of Changes), Wroclaw et al: Ossolineum (with G. Skapska, J. Szmatka and I. Uhl).

1995

– SOCJOLOGIA EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ 1956-1990 (Sociology of East Central Europe 1956-1990), Warszawa: IFiS PAN (with Mike F. Keen).

1997

– POLSKIE BADANIA NAD MNIEJSZOSCIAMI KULTUROWYMI. WYBRANE ZAGADNIENIA (Polish Research on Cultural Minorities), Bialystok: Warsaw University (with Grzegorz Babinski and Andrzej Sadowski),

– DYLEMATY TOZSAMOSCI EUROPEJSKICH POD KONIEC DRUGIEGO TYSIACLECIA (Dilemmas of European Identity at the End of the Second Millenium), Torun: UMK (with Wojciech Olszewski).

2004

– PIERWSZE LATA SUWERENNOŚCI. SOCJOLOGIA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ O KRAJACH TEGO REGIONU (Sociology of East-Central Europe 1990-2000). Warszawa: IFiS PAN (with Mike F. Keen).

2006

– KLASYCZNA SOCJOLOGIA POLSKA I JEJ WSPÓŁCZESNA RECEPCJA (Classic Polish Sociology and Its Contemporary Reception), Torun: UMK (with Włodzimierz Winclawski),

– AUTOBIOGRAFIE CZASU TRANSFORMACJI. SOCJOLOGOWIE EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ (Autobiographies of Transformation), Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN (with Mike F. Keen).

2007

– KULTURA I GOSPODARKA. KU ANTROPOLOGII ŻYCIA GOSPODARCZEGO WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE (Culture and Economy. Towards social anthropology of economic life in contemporary Poland), Tychy: Slaskie Wydawnictwa Naukowe (with Maria Nawojczyk and Grażyna Woroniecka).

2008

– „STATUS MNIEJSZOŚCIOWY” I AMBIWALENCJA TOŻSAMOŚCI W SPOŁECZEŃSTWACH WIELOKULTUROWYCH („Minority status” and the ambivalence of identities in plural societies), Tychy: Slaskie Wydawnictwa Naukowe (with Bożena Pactywa).

– CO NAS ŁĄCZY CO NAS DZIELI? (What Unites Us, What Divides Us?), Zielona Gora: PTS and UZ (with Ewa Narkiewicz-Niedbalec and Maria Zielinska).

2009

– NOWE PERSPEKTYWY TEORII SOCJOLOGICZNEJ (New Perspectives of Sociological Theory), Kraków: ZW Nomos (with Aleksander Manterys).

2011

– KU SOCJOLOGII STAROŚCI. STARZENIE SIĘ W BIEGU ŻYCIA JEDNOSTKI (Toward a sociology of old age. Ageing in the life course). Krakow: AGH Publishers (with Łukasz Krzyżowski).

2015

-WSPOLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE. ANTOLOGIA TEKSTÓW (Modern Sociological Theories. An Anthology), Two Volumes,  Krakow: ZW NOMOS (with Irena Borowik).

 

PUBLICATIONS IN ENGLISH:

 

BOOK AUTHORED:

1996

– EVERYDAY LIFE AND FESTIVITY IN A LOCAL ETHNIC COMMUNITY: POLISH AMERICANS IN SOUTH BEND, INDIANA.  Boulder and New York: East European Monographs and Columbia University Press.

 

EDITED BOOK:

1999

– DOMINANT CULTURE AS A FOREIGN CULTURE. DOMINANT GROUPS IN THE EYES OF MINORITIES, New York: East European Monographs and Columbia University Press.

 

CO-EDITED VOLUMES:

1988

– SOCIAL MOVEMENTS AS A FACTOR OF CHANGE IN THE CONTEMPORARY WORLD, Greenwich: The JAI Press (with Louis Kriesberg and Bronislaw Misztal),

– MALINOWSKI BETWEEN TWO WORLDS: THE POLISH ROOTS OF AN ANTHROPOLOGICAL TRADITION, Cambridge: Cambridge University Press (with Roy Ellen, Ernest Gellner, Grazyna Kubica).

1993

– EASTERN EUROPEAN SOCIETIES ON THE THRESHOLD OF CHANGE, Lewiston/Queenston/Lampeter: The Edwin Mellen Press (with Jacek Szmatka and Zdzislaw Mach).

1994

– EASTERN EUROPE IN TRANSFORMATIONS. THE IMPACT ON SOCIOLOGY, Westport, CT: Greenwood (with Mike Keen).

2001

– MIRRORS AND WINDOWS. ESSAYS IN THE HISTORY OF SOCIOLOGY. Toruń: Nicholas Copernicus University Press (with Dirk Kaesler and Włodzimierz Wincławski).

2004

– SOCIOLOGY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. TRANSFORMATION AT THE DAWN OF A NEW MILLENNIUM, Westport, CT: Praeger (with Mike F. Keen).

2006

– AUTOBIOGRAPHIES OF TRANSFORMATION. LIVES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, London: Routledge (with Mike F. Keen),

– JOURNAL OF CLASSICAL SOCIOLOGY. SPECIAL ISSUE ON POLISH SOCIOLOGY. Vol. 6, issue 3, November 2006 (with Steven Vaitkus).

2010

– SOCIETY, CULTURE AND TECHNOLOGY AT THE DAWN OF THE 21ST CENTURY, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing (with Katarzyna Leszczynska).

2014

– INDIA BETWEEN TRADITION AND MODERNITY, Jaipur, New Delhi et al.: Rawat Publications (with Joanna Kurczewska and Ishwar Modi).

 

ARTICLES and CHAPTERS:

1978

– Conflict and Consensus. Toward a General Model of   Society, POLISH ROUND TABLE VIII, p. 175-199.

1979

– Ideological Aspects of Non-Marxist Conflict Models   of Society, DIALECTICS AND HUMANISM VI, 3, p. 133-145.

1980

– Dialectical Approach in Modern Sociology, DIALECTICS AND HUMANISM VII, 4, p. 131-143.

1983

– From Prairie to the City. Transformations of the Chicago’s American Indian Community, URBAN ANTHROPOLOGY 12, 3-4, p. 337-371.

1984

– The Humanist Approach of Sociology of Stanislaw Ossowski, in: MASTERS OF POLISH SOCIOLOGY, edited by Piotr Sztompka, Krakow: Ossolineum, p. 179-199.

– American Indian Success in the Urban Setting, URBAN ANTHROPOLOGY 13, 4, p. 329-354.

1985

– University Legislation and the Decline of Academic Autonomy in Poland, MINERVA XXIII, 3, p. 262-282.

1986

– Ethnic Conflicts and Adaptation in Modern   Multi-Ethnic Societies, EUROPA ETHNICA 43, 1, p. 12-19,

– The Poles at the Polls. Voting Attitudes and Behavior in Cracow during the Local Elections in 1984, EAST EUROPEAN QUARTERLY XX, 3, p. 359-375  (with Tadeusz Borkowski and Grzegorz Ekiert).

1987

– Polish Humanist in a Communist World: Stanislaw Ossowski, TRANSACTION-SOCIETY 24, 4, p. 70-77,

– Ethnicity or Class. Economic Interpretations of Ethnic Relations in American Society. Review Article, EUROPA ETHNICA 44, 1, p. 9-16,

– Malinowski and the Problems of Contemporary Civilization, in: MALINOWSKI BETWEEN TWO WORLDS …  (see above), p. 149-163.

1989

– Democratizing the Academic System in Poland. Experiences of the Late 1980s, INSTITUTE FUR GESELLSCHAFT UND WISSENSCHAFT REPORTS 3 (August), p. 59-67,

– Two Pow-wows in Vienna, IN: EUROPEAN REVIEW OF NATIVE AMERICAN STUDIES 3, 2, p.  44-46,

– The Status of Unbelievers as a Group in Polish Society, JOURNAL OF THE ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF OXFORD (JASO) XX, 3, p. 209-218.

1991

–  Democratization and Cultural Minorities. The Polish Case of the 1980s/1990s, EAST EUROPEAN QUARTERLY XXV, 4, p. 463-482,

–  Ritualization as Substitution, JOURNAL OF THE ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF OXFORD (JASO) XXII, 3,  p. 219-234,

–  Ethnic Composition of the Polish Part of the Carpathian Region, ETHNOLOGIA POLONA 15/16, p.  33-59; also DER DONAURAUM 3/4, 1992, p. 5-26.

1992

–  Religious Revival or Political Substitution. Polish  Roman Catholic Movements after World War II (with Maciej Kazimierz Zaba), in: RELIGION AND POLITICS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE. REVIVAL OF RELIGIOUS FUNDAMENTALISM IN EAST AND WEST, edited by Bronislaw Misztal and Anson Shupe, Westpoint, Conn.: Praeger Publishers, p. 54-66.

–  Problems of Freedom, Democracy and Peace in  Bronislaw Malinowski’s Anthropology, in: THE POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN 1, p. 69-82.

1993

–  An Outsider’s View of American Culture, in: DISTANT MIRRORS. AMERICA AS A FOREIGN CULTURE, edited by Philip R. DeVita and James D. Armstrong, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, p. 21-28,

–  Introduction: In Search of the Syndrome of Threshold Situation (with Jacek Szmatka and Zdzislaw Mach), in: EASTERN  EUROPEAN  SOCIETIES  ON  THE  THRESHOLD  OF CHANGE, edited by Jacek Szmatka, Zdzislaw Mach and Janusz Mucha, Lewiston/Queenston/Lampeter: The Edwin Mellen Press, p. 1-13,

–  Cultural Minorities and Majority Rule. Recent Democratization Processes in Poland, in; SMALL    NATIONS AND ETHNIC MINORITIES IN AN EMERGING EUROPE, edited by Silvo Devetak, Sergej Flere and Gerhard Seewann, Munchen: Slavica Verlag, p. 80-83; also in: POST-COMMUNIST POLAND. FROM TOTALITARIANISM TO DEMOCRACY?,  edited by Jacques Coenen-Huther and    Brunon Synak, Commack, NY: Nova Science Publishers, Inc., p. 85-94,

–  Religious Revival Movement in Changing Poland. From Opposition to the Participation in the Systemic Transformations, THE POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN 2, p. 139-148.

1994

–  Eastern Europe and Its Sociology (with Mike F.  Keen), in: EASTERN EUROPE IN TRANSFORMATIONS. THE   IMPACT ON SOCIOLOGY, edited by Mike F. Keen and Janusz Mucha, Westport, CT: Greenwood, p. 1-10.

1995

– Polish America, American Poland, HISTORY OF  EUROPEAN IDEAS 20, 1-3, p. 599-605.

1996

– Cultural Minorities and the Dominant Group in Poland, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW 2, p.  127-135.

1997

– Cultural Minorities and the Dominant Group in Poland: A General Overview (revised version of the above), in: ETHNIC MINORITIES AND ETHNIC MAJORITY. SOCIOLOGICAL STUDIES OF ETHNIC RELATIONS IN POLAND, edited by Marek S. Szczepanski, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, p. 83-94,

– Getting Out of the Closet: Cultural Minorities in Poland Cope with Oppression, EAST EUROPEAN    QUARTERLY XXXI, 3, p. 299-309.

1998

–  Institutionalization of Sociology, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3, p. 235-246,

–  Immigration for Bread and Butter and the Polish-American World of Work in a Small Midwestern    Town, in: ETHNICITY, CULTURE, CITY, edited by Thomas Gladsky, Adam Walaszek and Malgorzata M. Wawrykiewicz, Warszawa: Oficyna Naukowa, p. 206-220,

–  The Problem of the Cultural Dilemmas of Ethnic Minorities in Poland, in: ETHNICITY, NATION, CULTURE, edited by Balint Bala and Anton Sterbling,  Hamburg: Kraemer, p. 165-178.

1999

–   Dominant Culture as a Foreign Culture. Introduction. in: DOMINANT CULTURE AS A FOREIGN CULTURE. DOMINANT GROUPS IN THE EYES OF MINORITIES, edited by Janusz Mucha. New York: East European Monographs and Columbia University Press, p. 7-23,

–  Emerging Cultural Pluralism as a Challenge for Social Work in Poland, in: EDUCATION FOR NEW    CHALLENGES AND PROBLEMS FOR SOCIAL WORK AND NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS, edited by Krzysztof Frysztacki, Kraków: Uniwersytet Jagiellonski, p. 95-103,

–  Cultural Domination and the Reaction to It. SLOVAK SOCIOLOGICAL REVIEW 31, 6, p. 567-586.

– Old and New Research Areas in Polish Anthropology. A Short Comment. ETHNOLOGIA POLONA 20, p. 25-29.

2000

– Polish Culture as the Nation’s Own Culture and as a Foreign Culture. EAST EUROPEAN QUARTERLY XXXIV, 2, p. 217-242, (also, in: SOCIOCULTURAL ANTHROPOLOGY AT THE  TURN OF THE CENTURY,                VOICES FROM THE  PERIPHERY, edited by Peter Skalnik, Prague: Charles University, p. 27-49,

– History in the Making: Sociology and the Transformation of Eastern and Central Europe (with Mike F. Keen). SLOVAK SOCIOLOGICAL REVIEW 32, 3, p. 227-240,

– Cultural Minorities and the Dominant Group in Poland: A General Overview”, in: FROM HOMOGENEITY TO MULTICULTURALISM. MINORITIES OLD AND NEW IN  POLAND, edited by F.E. Ian Hamilton and Krystyna Iglicka, London: SSEES, p. 17-33.

2002

–  Polish Society in the Perspective of its Integration with the European Union (with Marek S.                 Szczepanski).  EAST EUROPEAN QUARTERLY XXX, 1, p. 483-498,

–  Post-Socialist Institutionalisation of Sociocultural Anthropology (Ethnography, Ethnology) as a                University Subject in Poland, in: A POST-COMMUNIST MILLENNIUM: THE STRUGGLES FOR SOCIOCULTURAL ANTHROPOLOGY IN CENTRAL AND EASTERN  EUROPE, edited by Petr Skalnik, Prague: Charles University, p. 87-97,

–  Sociology – Poland (with Pawel Zalecki), in: THREE SOCIAL SCIENCE DISCIPLINES IN                  CENTRAL AND EASTERN EUROPE: HANDBOOK ON ECONOMICS, POLITICAL SCIENCE AND SOCIOLOGY (1989-2001), edited by Max Kaase and Vera Sparschuh, co-edited by Agnieszka Wenninger, Berlin and Budapest: Social Science Information Centre (IŻ) and Collegium Budapest, p. 484-501.

2003

–  Central and Eastern Europe and Its Sociology at the Beginning of the Post-Communist Era                 (with Mike F. Keen), in: SOCIOLOGY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. TRANSFORMATIONS AT THE DAWN OF A NEW MILLENNIUM, edited by M. F. Keen and J. L. Mucha, Westport, CT and London: Praeger, p. 1-18,

– Polish Sociology, 1990-2000: Society after a Breakthrough, Sociology in Evolution, in:               SOCIOLOGY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE …., p. 117-132,

– Ethnic Polish Students from the Former Soviet Union in the Homeland of their Forefathers. An  Empirical Study. EAST EUROPEAN QUARTERLY XXXVII, 2, 2003, p. 167-194,

– Teaching Anthropology in Post-1989 Poland, in: EDUCATIONAL HISTORIES OF EUROPEAN SOCIAL ANTHROPOLOGY. Volume I: Learning Fields, edited by Dorle Drackle, Iain R. Edgar and Thomas Schippers, New York and Oxford: Berghahn Books, p. 82-93.

– New Developments, Old Interpretations. Polish Americans and Hispanics in an American Town at the Onset of the 21st Century. ETHNOLOGIA POLONA 24, p. 75-97.

2004

– Sociology in Central and Eastern Europe in the 1990s: A Decade of Reconstruction.                EUROPEAN SOCIETIES 6, 2, p 123-147 (with Mike F. Keen).

2005

– Problems of Freedom, Democracy and Peace in Social Anthropology. Bronisław Malinowski’s                 Ideas, in: TEZISY DOKLADOV I WSEROSSIYSKEY NAUTSHNOY KONFERENTSII SOROKINSKIYE TSHTENIYA. Moskva: Alfa-M, p. 438-41.

2006

– Central and Eastern European Sociology in the Post-Communist Era, EAST EUROPEAN          QUARTERLY XXXIX, 4, p. 523-536 (with Mike F. Keen),

– Witnessing sociological lives in Central and Eastern Europe (with Mike F. Keen), in: AUTOBIOGRAPHIES OF TRANSFORMATION …, ed. by M.F. Keen and J. Mucha, London: Routledge, p. 1-20,

– Autobiographies of transformation (with M.F. Keen), the same volume, p. 211-223,

– Poland in Central and Eastern Europe, Polish Sociology within the Central European Context,             JOURNAL OF CLASSICAL SOCIOLOGY 6, 3, p.  251-256,

– The Concept of “Social Relations” in Classic Analytical Interpretative Sociology: Weber and                Znaniecki, ESSAYS IN LOGIC AND ONTOLOGY (POZNAN STUDIES IN THE PHILOSOPHY OF THE SCIENCES AND THE HUMANITIES vol. 91, ed. by Jacek Malinowski and Andrzej Pietruszczak, Amsterdam/New York: Rodopi, p. 119-142.

2007

Democratization in Central and Eastern Europe and the Minority Issues, POLISH

SOCIOLOGICAL REVIEW 4 (160), p. 379-400.

2009

-Post-Communist Democratization and the Practice of Sociology in Central and Eastern Europe (with M. F. Keen), in: THE ISA HANDBOOK OF DIVERSE SOCIOLOGICAL TRADITIONS, ed. by Sujata Patel, Los Angeles, London et al.: SAGE Studies in International Sociology, p. 129-139.

– Sociology in Central and Eastern Europe or East European Sociology: Historical and Present, SOCIOLOGIA – SLOVAK SOCIOLOGICAL REVIEW 41, 6, p. 507-525 (see also in: FACING AN UNEQUAL WORLD: CHALLENGES FOR A GLOBAL SOCIOLOGY, VOLUME THREE: EUROPE AND CONCLUDING REFLECTIONS, edited by Michael Burawoy, Mau-kuei Chang and Michelle Fei-yu Hsieh, Taipei: Academia Sinica and ISA 2010, p. 197-206).

2010

– Society, Culture and Technology at the Dawn of the 21st Century (with Katarzyna Leszczynska), in: Society, Culture and Technology at the Dawn of the 21st Century, ed. by Janusz Mucha and Katarzyna Leszczynska, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. vii-xxiii.

– Ageing in Poland at the Dawn of the 21st Century (with Lukasz Krzyzowski), POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW 2 (170), p. 247-260.

– “What’s going on with society?”. Polish society and Polish sociology as reflected by the 14th Polish Congress of Sociology (with Paulina Swiatek), Krakow, September 2010, KULTURA I EDUKACJA 5 (79), p. 221-235.

– Theory trends and debate: what theory do we need? Are “sociology of individuals and “critical theory” the leading trends in contemporary theoretical sociology?, KULTURA I EDUKACJA 5 (79), p. 24-43.

2011

– 由20109 月在克拉科夫举行的第14届波兰社会学大

会看波兰社会和波兰社会学 (with Paulina Swiatek), KULTURA I EDUKACJA 7 (86), p. 64-75.

– 理论与趋势的争论:什么理论是我们需要的?个人社会学批判理论是否在引

领当代社会学理论趋势, KULTURA I EDUKACJA 7 (86), p. 11-26.

2012

– Toward an Interactionist Sociology of Ethnic Relations, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW 1 (177), p. 19-37.

– Sociology of India, Sociology in India, Indian Sociology, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW 2 (178), p. 145-150.

– On the Sociology of Women and Women in Sociology, STUDIA HUMANISTYCZNE AGH 11, 2, p. 33-44.

– “Social Relations in Turbulent Times”. Comments on Sociology of Recent Crises (with Paulina Swiatek) , KULTURA I EDUKACJA 6 (92), p. 125-135.

– 亂世中的“社會關係”。在二十一世紀初的危機社會學附註 (with Paulina Swiatek), KULTURA I EDUKACJA 7 (93), p. 173-178.

2013

– “Crisis, critique and change”: sociology of Europe at the beginning of the 21st century (with  Lukasz Krzyzowski), POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW  4, p. 531–539.

2014

– Transnational caregiving in turbulent Times: Polish migrants in Iceland and their elderly parents in Poland (with Lukasz Krzyzowski), INTERNATIONAL SOCIOLOGY 29, 1, p. 22-37.

– “Foreigners in Polish Academic System at the Beginning of the 21st Century” (with Kamil Luczaj), POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW 1 (185), p. 113-130

– “From the Editors: An Invitation to Debates” (with Joanna Kurczewska and Ishwar Modi), in: INDIA BETWEEN TRADITION AND MODERNITY, Jaipur, New Delhi et al.: Rawat Publications (with Joanna Kurczewska and Ishwar Modi), p. xi-xiv.

– “Sociology of India, Sociology in India, Indian Sociology”, in: INDIA BETWEEN TRADITION AND MODERNITY, Jaipur, New Delhi et al.: Rawat Publications (with Joanna Kurczewska and Ishwar Modi), p. 6-13.

– “No longer between East and West: dialectics and paradoxes in Polish sociology” (with Łukasz Krzyżowski), in: ROUTLEDGE HANDBOOK OF EUROPEAN SOCIOLOGY, edited by Sokratis Koniordis and Alexandros-Andreas Kyrtsis, London and New York: Routledge, p. 407-425.

– “Methodological aspects of recent empirical research on academic migration” (with Kamil Łuczaj), STUDIA MIGRACYJNE PRZEGLĄD POLONIJNY XL, 4, p. 5-24.

2016

-“An Outsider’s View of American Culture”, in: DISTANT MIRRORS. AMERICA AS A FOREIGN CULTURE, ed. By Philip R. DeVita, Long Grove, Il: Waveland Press, pp. 136-144.